Det vigtigste dokument, hvis der er mere end én ejer …

Ejeraftaler blev tidligere kaldt ”Aktionæroverenskomst” eller ”Anpartshaver-overenskomst”, afhængig af selskabsform, men i dag bruges Ejeraftaler bredt i alle selskabsformer.

Ejeraftalen er en juridisk bindende kontrakt, der indgås mellem ejerne af et selskab, som kan være et holdingselskab eller en person. Typisk omfatter Ejeraftalen både holdingselskaber og de reelle ejere personligt.

Men hvorfor skal man have en Ejeraftale? Vi har jo allerede Selskabsloven, selskabets vedtægter og bestyrelsens forretningsorden…

Men disse regulerer, som udgangspunkt, kun forholdet mellem selskabet og dets ejere; Men ikke ejerne imellem. Derfor en Ejeraftale!

Det er min holdning, at Ejeraftalen er selskabets vigtigste dokument, hvis der er mere end én ejer!

Den kan tilpasses det enkelte selskab, så der tages højde for netop de ting der er, eller kan blive, relevante for det pågældende selskab og dets ejere.

Når ejerne af en virksomhed har forskellige forventninger og forståelser af samarbejdet, kan det resultere i konflikter. Ejeraftalen skal således både være forebyggende for konflikter, men samtidig også det værktøj, der anvendes til løsning af konflikter.

Uden en fælles forståelse og en aftale om de indbyrdes “spilleregler” fra starten af, er man overladt til selv at måtte prøve at løse eventuelle uoverens-stemmelser, når de måtte opstå.

I en situation med uenighed, kan det, af sagens natur, være meget svært at opnå enighed om løsninger, og man kan ende i en fastlåst situation til gene for alle parter og ikke mindst for virksomheden.

Overordnet set skal Ejeraftalen indeholde aftaler på følgende to hovedområder:

Dagligdagen”, f.eks. omkring:

  • Kapitalindskud
  • Hvordan træffer man beslutninger i ejerkredsen
  • Hvem har prokura og til hvad

Ved ”ophør af ejerskab”, f.eks. omkring:

  • Har man ret til at sælge sine aktier frit
  • Er der købspligt eller købsret for de andre ejere
  • Hvordan værdisættes aktierne / anparterne

Ovennævnte er naturligvis kun et lille udpluk af de mange detaljer, som skal med i en Ejeraftale.

Det er min erfaring, at mange ejere synes, at det er en tung proces at få Ejeraftalen drøftet og nedskrevet, men til gengæld glædes man den dag, der måske opstår uenighed mellem ejerne, for så er køreplanen og spillereglerne på plads!

Tonny Vangsgaard Gravesen
Partner BB3