Ejerlederens nye bestyrelse

Ejerlederens nye bestyrelse

Min virksomhed har de seneste år haft en utrolig positiv vækst, omsætningen er vokset og vi ansætter flere medarbejdere. Men det har betydet, at jeg i flere situationer er blevet udfordret på mine kompetencer, derfor har jeg besluttet tiden er inde til ansættelse af en professionel bestyrelse, der kan udfordre mig og være med til, at sikre vi får lagt den rigtige strategi.

Sådan kunne det sagtens lyde fra en ejerleder og spørgsmålet kunne herefter være, hvordan kommer jeg videre.

Den nemme og hurtige løsning har for mange været, at kigge efter kandidater med bestyrelse eller brancheerfaring i eget netværk – en løsning der med lidt held måske kan være frugtbar. Men som også kan være årsagen til en efterfølgende skuffelse over, at bestyrelsen ikke kunne bidrage med noget.

At ansætte en bestyrelse er som, at ansætte nye medarbejdere, der skal der gøres et godt og seriøst grundarbejde.

Så derfor har jeg nogle betragtninger omkring etablering af den professionelle bestyrelse, som jeg gerne vil dele.

Først og fremmest siger aktieselskabsloven, at bestyrelsen i aktieselskaber skal bestå af min 3 personer og der er ikke regler for et maksimalt antal medlemmer, men når du sammensætter din bestyrelse, er det væsentligt, at den får en størrelse som dækker virksomhedens kompetencebehov, samtidig med den skal have en størrelse der giver mulighed for, en konstruktiv debat og effektiv beslutningsproces.

Herudover skal du selvfølgelig være opmærksom på, at aktieselskabsloven § 140 giver medarbejderne ret til, at vælge et antal medlemmer til bestyrelsen, hvis der i gennemsnit har været mindst 35 medarbejdere ansat de seneste 3 år.

Måske er du en dygtig håndværker, der skaber høj arbejdsglæde, samtidig med du har et stærkt netværk, som har drevet virksomheden til det den er i dag. Omvendt har virksomheden i dag nået en størrelse, hvor det er svært, at få tid til overordnet ledelse og det strategiske arbejde.

Her skal en god bestyrelse kunne bidrage ved, at sikre dine prioriteringer er rigtige, at der er fokus på områder ikke fylder nu, men som kan blive en udfordring på et senere tidspunkt og så skal bestyrelsen selvfølgelig kunne sætte en dagsorden hvor i arbejder med vækst og udvikling.

Det er naturligt, at du starter med at vælge din bestyrelsesformand. Det vil være en god ide, at du gør dig klart hvor du er stærk og i høj grad hvor du har brug for, at få supplement til dine personlige kompetencer, således at bestyrelsesformanden kan komplementere dig bedst muligt.

Formanden er drivkraften i bestyrelsens arbejde, formanden skal have en profil som sikrer der er orden i penalhuset, være en dygtig generalist, en dygtig leder, kunne sammensætte et relevant årshjul der sikrer bestyrelsen kommer omkring strategi-, forretningsudvikling og andre relevante emner.

Sammen med bestyrelsesformanden skal du afdække hvilket kompetencer der mangle for, at den samlede bestyrelse bedst kan understøtter den strategi og udviklingsretning virksomheden skal bevæge sig i.

Det er vigtigt bestyrelsesmedlemmerne har kompetencer, der supplerer både dig som ejer og der hvor virksomheden kompetencer er svage i forhold til strategien.

Er digitalisering et nøgleord i strategien og har virksomheden ikke selv disse kompetencer, så er det måske i den retning, der skal kigges, mens et branchekendt bestyrelsesmedlem eller en ”kendis” nødvendigvis ikke er det, der er brug for.

Ved valg af det enkelte bestyrelsesmedlem vil det være naturligt, at kigge efter medlemmer der evner at tænke og arbejde strategisk, har relevant branche og funktionserfaring, har de rigtige personlige egenskaber som feks. at kunne samarbejde.

Så skal der være evne, vilje, tid til at sætte sig ind i virksomheden, markedsforhold, produkter mm og med udgangspunkt i den viden, kunne bruge sin erfaring til, at tænke udviklings og forretningsorienteret

Sidst men ikke mindst skal bestyrelsesmedlemmerne selvfølgelig kunne udvise den nødvendige loyalitet overfor virksomheden, have en høj forretningsmoral, og være klar til at påtage sig de pligter og ansvar der ligger i bestyrelsesarbejde.

Generelt for alle bestyrelsesmedlemmer bør det stå klart, hvorfor der er peget på dem og hvad du forventer de skal bidrage med, og så skal medlemmerne vide, deres bestyrelsesplads er til låns. Virksomheder udvikler sig og på et tidspunkt vil der være brug for andre kompetencer.

Har du brug for hjælp til opgaven, så findes der masser af muligheder for, at få hjælp igennem professionelle bestyrelseshuse, rekrutterings bureauer og forskellige bestyrelses netværk.

 

Med venlig hilsen
Renè Lund Sørensen