Rigtig mange hovedaktionær virksomheder, både mindre og lidt større er fortsat ikke kommet i gang med, at professionalisere sit bestyrelsesarbejde.

Når jeg taler med ejerlederne er der flere ”gode” undskyldninger. Typisk hører jeg, det går godt så vi har ikke behovet, det for dyrt, har prøvet med en bestyrelse som ikke gav værdi eller vores advokat sidder i bestyrelsen så der er styr over det.

Det er muligt der kan være gode grunde til ikke, at have en professionel bestyrelse, men samtidig er jeg sikker på, at i langt de flest tilfælde, så dækker grundene over en usikkerhed om hvad det vil sige, at arbejde sammen med en professionel bestyrelse.

Der rejser sig naturligt masser af spørgsmål som f.eks., hvor meget indflydelse skal jeg afgive, giver bestyrelseshonoraret og den tid jeg skal bruge overhovedet min virksomhed merværdi.

Lad det være sagt med det samme, at entrerer du med betalte bestyrelsesmedlemmer, så SKAL de skabe værdi for dig som leder og for din virksomhed i form af vækst, udvikling og indtjening.

Men grundlaget for succes med din bestyrelse begynder hos dig selv, så inden du går i gang, får du her frem gode råd:

Du skal være klar til din bestyrelse. Det betyder du har viljen til at lytte til andres holdninger og meninger. Husk din bestyrelse er der for at skubbe til dig som leder og udvikle din virksomhed. Undgå rygklappere.

Du skal være klar til, at respektere de beslutninger der træffes i bestyrelsen. Du ejer godt nok virksomheden, men bestyrelsen vil kun kunne fungere hvis der er gensidig respekt. Vælger du som hovedaktionær, at arbejde imod bestyrelsens beslutninger, så er det reelt det samme som at fyre den, hvis den da ikke allerede har trukket sig af sig selv.

Du skal sammensætte din bestyrelse rigtigt, kig på diversitet så du afdækker forskellige kompetencer, kig på kompetencer du ikke selv har og som kan understøtte din strategi og så skal bestyrelsen bestå af mennesker der kan arbejde sammen – undgå bestyrelsesmedlemmer der kun kan se bagud og som hænger sig i ligegyldige detaljer.

Stil krav til dine bestyrelsesmedlemmer. Med udgangspunkt i det arbejde du har lavet fof at kompetencerne, så skal sørge for dine bestyrelsesmedlemmer vide præcis hvorfor de er inviteret ind i din bestyrelse, hvilke kompetencer du forventer de særligt skal kunne bidrage med og så ikke mindst hvad du forventer af dem.

Evaluer din bestyrelse løbende, udvises der den rigtige energi når i mødes, er bestyrelsen forberedt, sætter de sig ind i problemstillinger og har de fokus på det rigtige.

Du bør min. en gang om året lave en egentlig bestyrelsesevaluering og vær ikke bange for at bruge den til udskiftning medlemmer der ikke længere har de rigtige kompetencer, engagement eller hvor samarbejdet med den øvrige bestyrelse ikke fungerer.

Hvis du har fået lidt mere mod på, at professionalisere dit bestyrelsesarbejde, så er der mange rigtig dygtige professionelle bestyrelsesmedlemmer som brænder for, at bidrage til vækst i det danske samfund – men det starter hos dig som ejerleder, du skal beslutte dig for at du sammen med andre kan skabe endnu mere værdi i din virksomhed.

Renè Lund Sørensen – Bestyrelsesformand